De Sitterlaan 89

2313 TL Leiden

T 071 51 49 967

    email

Oprichting eigen volmachtbedrijf

Graag willen wij u middels deze nieuwsbrief informeren over een belangrijke stap binnen ons bedrijf. De oprichting van Sleutelstad Assuradeuren als eigen volmachtbedrijf van TeeuwenVerzekeringen met volmachten van gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen. Dit zusterbedrijf van Teeuwen Verzekeringen werd opgericht op 1 januari 2015 door Hein Teeuwen en Wesley Bakvis , de huidige vennoten van Teeuwen Verzekeringen. 

Als gevolmachtigde (Sleutelstad Assuradeuren/Teeuwen Verzekeringen) hebben wij de bevoegdheid om producten van verzekeraars onder ons eigen merk te verkopen. Voor u als klant levert dit veel voordelen op. Door de perfect op elkaar afgestemde automatisering kunnen wij onze klanten nog sneller helpen. Onze eigen schadeafdeling draagt zorg voor een zeer snelle en deskundige afwikkeling van schades. Alles wordt direct binnen ons bedrijf geregeld.

Wat is een volmachtbedrijf?

Dat is een professionele financieel dienstverlener die de bevoegdheid (‘volmacht’) heeft om voor meerdere verzekeraars rechtstreeks op te treden. Een volmachtbedrijf doet bijna alles wat een verzekeraar zelf ook doet: polissen opmaken, wijzigingen in uw verzekeringen administreren en schades vaststellen en uitkeren.

Een volmachtbedrijf draagt geen financiële risico’s. Dat is wettelijk zo geregeld. Een volmachtbedrijf heeft een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Hoe werkt het ?

Teeuwen Verzekeringen zoekt samen met u voor uw persoonlijke situatie altijd de  meest passende verzekeringen uit, waarna Sleutelstad Assuradeuren de aanvragen voor deze verzekeringen volledig zelfstandig behandelt, accepteert en verwerkt , dus zonder tussenkomst van een verzekeraar.

Dit kan nu voor een groot gedeelte bij één partij die bijna alle belangrijke verzekeraars van Nederland vertegenwoordigt. Voorheen moesten wij dat telkens bij verzekeraars individueel doen, tijdrovend en administratief vaak een doolhof.

Met het oprichten van Sleutelstad Assuradeuren als eigen volmachtbedrijf van Teeuwen Verzekeringen gaat dat nu sneller en efficiënter en daar profiteert ú van. Uiteraard worden alleen die polissen in de volmacht gebracht die hiervoor acceptabel zijn en waarbij altijd uw belang voorop staat. U loopt daarbij geen enkel risico: de verzekeraars zijn gebonden aan wat u met ons heeft afgesproken.

En bij schade?

Uw schade regelen wij samen met Sleutelstad Assuradeuren ook zelf. Wel zo fijn als u prijs stelt op goede, snelle en persoonlijke service zonder bureaucratische omwegen.

Wanneer?

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en in de loop van 2015 zullen de eerste polissen overgaan naar Sleutelstad Assuradeuren.
Voor zover er aan uw product niets wijzigt (voorwaarden en maatschappij blijven dan dezelfde) gaat u hier ook niets van merken.

In alle andere gevallen zullen we hierover contact met u opnemen ,maar zoals gezegd, het merendeel  zal verlopen zonder dat u daar iets van merkt.

Het leek ons in ieder geval wel goed u op de hoogte te stellen van deze voor ons unieke stap in de verdere professionalisering van ons bedrijf.

Wij zijn er trots op !

Hartelijke groet

Hein Teeuwen en Wesley Bakvis