Galgewater Leiden

Onze volmacht

Naast ons intermediaire adviesbedrijf beschikken wij onder de naam Sleutelstad Assuradeuren B.V.  tevens over een volmacht bedrijf. 

Voor verzekeringen die in ons volmacht bedrijf worden ondergebracht, maakt Sleutelstad Assuradeuren B.V. de polis zelf op en wikkelt Sleutelstad Assuradeuren B.V. in veel gevallen  de schades zelf af. Dit betekent korte lijnen en snelle afwikkeling. Prettig voor ons, maar zeker voor u als klant. We zijn minder afhankelijk van verwerking door derden.
 
Dit betekent dat wij van de maatschappijen die wij in volmacht hebben, de producten van deze verzekeraars voeren onder eigen naam.
 
Uiteraard houden wij daarnaast uw belangen in de gaten hetgeen betekent dat wij ook altijd beoordelen of er een beter product buiten ons volmacht bedrijf beschikbaar is.
In praktijk noemt men dat  “ongebonden objectieve bemiddeling”.
 
Daar waar de producten vergelijkbaar zijn geven wij voorkeur aan de eigen producten van Sleutelstad assuradeuren B.V..   

Voorts verwijzen u graag naar de website van Sleutelstad Assuradeuren B.V. (www.sleutelstadassuradeuren.nl) waar de voordelen van een gevolmachtigd agent uiteen worden gezet. 

Als volmacht bedrijf moet ons kantoor voldoen aan de wettelijke regels op het gebied van bedrijfsvoering en kennisniveau. De betrokken maatschappijen zijn gehouden aan de afspraken die wij met klanten maken. Naast de wettelijke regels is het vertrouwen van de volmacht gevende maatschappij daarom uiterst belangrijk. 
Het feit dat wij gevolmachtigd agent zijn, geeft aan dat we voldoen aan de meest stringente regelgeving op het gebied van bedrijfsvoering, kennisniveau en betrouwbaarheid. Tevens is Sleutelstad Assuradeuren B.V. lid van de NVGA (Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Agenten). 

Sleutelstad Assuradeuren B.V. is gevolmachtigd agent namens

  • Allianz Global Assistance
  • ARAG
  • ASR Verzekeringen
  • DAS Rechtsbijstand
  • De Goudse
  • Nationale - Nederlanden

Stel ons gerust uw vraag