Senioren die een selfie maken

Met pensioen gaan

Waar krijgt u mee te maken als u met pensioen gaat. Wij staan u graag bij met een deskundig advies.

Neem contact met ons op

Met pensioen gaan

Pensioen: de een kijkt ernaar uit, de ander moet er nog niet aan denken. Voor de meeste mensen wordt het na verloop van tijd hoe dan ook realiteit. Wat verandert er op het moment dat u met pensioen gaat? Waar moet u rekening mee houden?

 

Het basispensioen: AOW

Iedere Nederlandse ingezetene had tot voor kort vanaf de eerste dag van de maand waarop hij of zij 65 wordt, recht op een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW). Door verandering van de wetgeving is de AOW-leeftijd echter verhoogd naar 67 jaar. Dit wordt echter jaarlijks aangepast aan de levensverwachting. Elk jaar dat u niet in Nederland ingeschreven staat, mist u 2 procent AOW-opbouw. Een lang verblijf in het buitenland levert u dus een flink AOW-tekort op. De hoogtevan de AOW verschilt en hangt af van uw woonsituatie en de leeftijd van uw huisgenoten. Er is een pensioen voor een alleenstaande, voor een alleenstaande ouder en voor een samenwonende. De AOW-uitkering is afgeleid van het minimumloon en is dus, als u alleen een AOW-uitkering heeft, geen vetpot.

 

Aanvullend pensioen via uw werkgever

De meeste werknemers bouwen bij hun werkgever pensioen op dat de AOW-uitkering aanvult. Hoe hoog dat pensioen is, hangt onder meer af van de soort pensioenregeling die u heeft getroffen. Voorheen waren veel pensioenen gebaseerd op het eindloon: als u met pensioen gaat, ontvangt u globaal hetzelfde inkomen als toen u nog werkte. Tegenwoordig zijn het vaak middelloonregelingen (u bouwt een pensioeninkomen op dat ongeveer het gemiddelde is van wat u tijdens uw carriere heeft verdiend) of zogeheten beschikbarepremieregelingen. Dat laatste betekent dat u ontvangt wat u heeft opgebouwd: de ingelegde premie door de jaren heen plus het rendement dat is opgebouwd.

 

Minder belasting vanaf uw AOW-leeftijd

Het wordt als een goed pensioen beschouwd als u rond de 70% van uw huidige inkomen ontvangt. Dat is niet omdat u als oudere met minder uitkunt, maar omdat u als gepensioneerde minder belasting betaalt. Vanaf uw AOW-leeftijd betaalt u geen AOW-premie meer. Hebt u het hele jaar de AOW-leeftijd? Dan betaalt u geen AOW-premie. In het jaar dat u de AOW-leeftijd bereikt, betaalt u een aangepaste premie voor de AOW. U krijgt dan te maken met een aangepast belastingtarief in de eerste 2 schijven.

Stel ons gerust uw vraag