Arts die been van patiënt in rolstoel in het ziekenhuis controleert

Ziek zijn

Waar krijgt u mee te maken als u ziek bent? Wij staan u graag bij met een deskundig advies.

Neem contact met ons op

Ziek zijn

Kort verzuim heeft meestal weinig financiële consequenties. Bent u langere tijd niet in staat om te werken, dan kunnen de gevolgen groot zijn.

 

De eerste twee jaar: doorbetaling van loon

Werknemers krijgen in de meeste gevallen gewoon doorbetaald bij ziekteverzuim. U ontvangt het eerste ziektejaar minstens 70% van uw loon en minimaal het minimumloon. Ook in uw tweede ziektejaar betaalt uw werkgever u minimaal 70% van uw loon, maar de verplichting om dat aan te vullen tot het minimumloon vervalt. Over 2 ziektejaren betaalt uw werkgever, inclusief eventuele aanvullingen, maximaal 170% van uw laatstverdiende loon. Hoe een en ander precies wordt ingevuld, is afhankelijk van de regelingen binnen uw bedrijf of van uw cao.

 

Na twee jaar beginnen de zorgen echt

Bent u na twee jaar nog steeds niet in staat om te werken, dan komt u terecht in de WIA terecht (voorheen WAO). Met als mogelijk gevolg een forse inkomensverlaging. Dat kan betekenen dat u in de knel komt met uw maandelijkse verplichtingen, zoals uw huur of hypotheeklasten. U kunt zich relatief (soms ook via werkgever) voordelig verzekeren tegen deze enorme financiële consequenties. Verzeker u van een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid en maak een afspraak voor goed advies.

 

Zelfstandig ondernemer? Kies voor een voordelige AOV!

Een zelfstandig ondernemer kan ervoor kiezen om het risico op inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid zelf te dragen. Omdat het financiële risico aanzienlijk is, kan het verstandig zijn een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) af te sluiten. Veel ondernemers hebben het idee dat een aov erg duur is. Dat valt vaak erg mee, omdat u de premie als bedrijfskosten kunt opvoeren en omdat u een aantal keuzemogelijkheden heeft waarmee u de premie aanzienlijk kunt verlagen.

Stel ons gerust uw vraag